ZATVARANJE RADNJE

Da bi ste izvršili zatvaranje radnje potrebno je:

  • da odete dva puta do APR-a da biste zamrzli firmu (stavili je u stanje mirovanja),
  • da podnesete poresku prijavu da ste zamrzli firmu kako bi vam Poreska uprava obustavila sve poreze i doprinose.
  • da tri puta odete do Poreske uprave (jednom da proverite da li imate nekih dugovanja, drugi put da podnesete zahtev za uverenje da ne dugujete ništa i treći put da preuzmete to uverenje)
  • da odete tri puta do Uprave javnih Prihoda (jednom da proverite da li imate dugovanja, drugi put da podnesete zahtev za uverenje da ne dugujete ništa i treći put da preuzmete to uverenje)
  • da odete dva puta do APR-a da podnesete i preuzmete rešenje o brisanju firme iz registra.
  • da podnesete poresku prijavu da je firma obrisana iz registra APR-a.

Ukoliko ste bili u sistemu PDV-a biće vam potrebna i potvrda da ste obrisani iz evidencije PDV obveznika.

Sve u svemu 10-tak odlazaka na razne šaltere i to ako nemate nikakvih dugovanja – u suprotnom ići ćete i više od toga

Napomena: APR ne prihvata Uverenja koja su starija od 5 dana, a Poreska uprava i Uprava javnih prihoda imaju različite rokove za izdavanje uverenja.

SVE OVO MI RADIMO UMESTO VAS

ZATVARANJE RADNJE

PAKET BRISANJE
8.000 din
U cenu nisu uračunate takse u iznosu od 3.100 dinara
Podnošenje prijave za prekid obavljana delatnosti
Preuzimane rešenja o prekidu obavljanja delatnosti
Podnošenje zahteva za uverenje u Poreskoj upravi i Upravi javnih prihoda
Preuzimanje uverenja
Podnošenje prijave za brisanje iz registra APR-a
Preuzimanje rešenja o brisanju radnje iz registra APR-a
OSNOVNI PAKET
1.800 din
U cenu nije uračunata taksa APR-a 1.250 dinara
Podnošenje prijave za brisanje iz registra APR-a
Preuzimanje rešenja o brisanju iz Registra APR-a
Podnošenje poreske prijave Poreskoj upravi o brisanju radnje
Uverenja iz Poreske uprave i Uprave javnih prihoda obezbeđujete sami

AKCIJA
SAMO U JUNU 2020. GODINE
PAKET BRISANJA SA SVIM TROŠKOVIMA I TAKSAMA

9.990 DINARA