Likvidacija DOO

ZATVARANJE DOO - LIKVIDACIJA DOO

Ako tražite efikasan način da privedete kraju svoju preduzetničku avanturu, ne tražite dalje.
Naša agencija je specijalizovana za proces likvidacije firmi u Srbiji.

LIKVIDACIJA DOO FIRME

36.000 dinara
 • Vođenje kompletnog postupka likvidacije firme
 • Izrada dokumentacije za zatvaranje DOO firme
 • Pokretanje likvidacije firme u APR
 • Registracija početnog likvidacinog izveštaja u APR
 • Brisanje DOO firme iz registra APR-a
 • Uplata taksi APR-a za zatvaranje firme
 • Rešenje APR-a o Brisanju DOO firme iz registra APR-a
DOO FIRMA
Businessman with laptop.

ZAŠTO ZATVORITI FIRMU SA NAMA?

 • Kompletna administrativna usluga

  Likvidacija firme može biti iscrpljujuć proces, pun komplikacija i gubljenja vremena na šalterima i u redovima. Mi preuzimamo sve korake administrativnih procedura umesto vas, oslobađajući vas nepotrebnog stresa i gubljenja vremena.

 • Stručnost i iskustvo

  Naš tim iskusnih stručnjaka garantuje da će ceo proces biti vođen stručno i pažljivo. Sa preko 300 uspešno likvidiranih firmi širom Srbije, mi vam pružamo sigurnost da ćete imati profesionalnu podršku tokom celog procesa.

 • Brzina i efikasnost

  Jedna od ključnih benefita naše usluge je brzina. Naša agencija je specijalizovana za brzo i efikasno zatvaranje firmi u Srbiji. Mi ćemo se postarati da sve bude završeno brzo i u zakonskom roku.

KAKO FUNKCIONIŠE NAŠA USLUGA?
1. Korak

Savetovanje

Proces započinje kroz razgovor sa našim stručnjacima. Saslušaćemo vaše potrebe i ciljeve kako bismo kreirali personalizovan plan zatvaranja. Radimo u skladu sa zakonima i propisima, osiguravajući siguran i pouzdan završetak celog procesa.

2. Korak

Sveobuhvatna administrativna usluga

Mi se brinemo o svakom administrativnom aspektu zatvaranja. Pripremamo dokumentaciju, pribavljamo potrebna uverenja i rukujemo svim formalnostima umesto vas.

3. Korak

Brzo zatvaranje

Naš cilj je da zatvorimo vašu firmu brzo i efikasno. Radimo sve u našoj moći kako bismo vam omogućili da brzo krenete napred.

RADIMO SA KLIJENTIMA IZ CELE SRBIJE

Bez obzira na to gde se nalazite u Srbiji, mi smo tu da Vam pomognemo. Da bi ste zatvorili svoju DOO firmu nije potrebno da dolazite kod nas. Ceo postupak likvidacije uspešno završavamo elektronski ili putem pošte.

Za klijente iz BEOGRADA – Postoji mogućnost dolaska na adresu po Vašem izboru.

GARANTUJEMO ZA NAŠ RAD

Garantujemo Vam da nećete morati da čekate u redovima i na šalterima, nećete morati da razmišljate da li ste dobro popunili dokumentaciju i da li Vam fali neki papir. Naš stručni tim preuzima sve ove brige umesto Vas.

Kada nas angažujete za zatvaranje firme, dobijate kompletnu podršku i asistenciju od nas. Ne samo da ćemo Vam uštedeti mnogo vremena, već Vam garantujemo da će zatvaranje Vaše firme biti uspešno. Ukoliko APR iz formalnih razloga odbije zahtev za brisanje firme, mi ćemo snositi sve troškove za ponovni postupak.

USLOVI ZA LIKVIDACIJU DOO FIRME

Da bi smo mogli da zatvorimo vašu firmu potrebno je da firma nema nikakvih dugovanja prema poreskoj upravi za poreze i doprinose i da nema dugovanja za ekološku taksu i druge lokalne takse. Takođe, potrebno je da su izmirene i sve obaveze prema dobavljačima.

Bitno je i da firmi nije oduzet PIB i da nije u postupku poreske kontrole.

Potrebno je da imate svog knjigovođu koji će raditi knjigovodstveni deo likvidacije (podnošenje potrebnih poreskih prijava i bilansa). Mi radimo pravni deo.

Likvidacija DOO
Pogledajte šta naši klijenti kažu o nama

Imate pitanja?

Kontaktirajte nas odmah!

Tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja u vezi sa zatvaranjem firme.

Bez obzira da li su u pitanju porezi, dokumentacija ili bilo koja druga tema - možete se osloniti na naše stručno znanje i iskustvo.

ZAKAŽITE BESPLATNE KONSULTACIJE

Likvidacija firme traje minimalno 120 dana (u skladu sa Zakonom o privrednim društvima) ali u praksi to zna da potraje i dosta duže. Razlog za ovako dugo trajanje postupka likvidacije je taj što oglas o početku postupka likvidacije nad firmom koji se objavljuje na sajtu APR-a mora da bude objavljen minimalno 90 dana kako bi svi poverioci imali vremena da prijave svoja potraživanja prema firmi. Takođe potrebno je doneti veliki broj odluka i dokumenata što ceo preces čini dosta komplikovanim.

POSTUPAK LIKVIDACIJE REALIZUJE SE U 3 KORAKA:

PRVI KORAK

POKRETANJE POSTUPKA LIKVIDACIJE

 • Donošenje Odluke o pokretanju postupka likvidacije DOO
 • Registracija likvidacionog upravnika
 • Donošenje Rešenja o otvaranju postupka likvidacije DOO firme
 • Oglas poveriocima firme da je firma u likvidaciji objavljen preko sajta APR
DRUGI KORAK (NAKON 90 DANA)

REGISTRACIJA POČETNOG LIKVIDACIONOG IZVEŠTAJA

 

 • Donošenje Početnog likvidacionog izveštaja preduzeća
 • Usvajanje početnog likvidacionog izveštaja doo
 • Registracija početnog likvidacionog izveštaja

 

TREĆI KORAK (NAKON 120 DANA)

BRISANJE FIRME U APR-u

 • Zatvaranje likvidacije i brisanje firme iz Registra APR-a
 • Donošenje Odluke o okončanju postupka likvidacije firme
 • Podnošenje izveštaja o sprovedenoj likvidaciji
 • Izjava likvidacionog upravnika o sprovedenoj likvidaciji firme
 • Rešenje o brisanju firme iz Registra APR-a

Da bi se sproveo poslednji, treći korak likvidacije firme, tj. brisanje firme iz registra APR-a, neophodno je pribaviti Uverenje iz Poreske uprave da firma nema nikakvih dugovanja prema Poreskoj upravi i Uverenje iz Uprave javnih prihoda da firma nema nikakavih dugovanja prema Upravi javnih prihoda.

Važno! Ova dva Uverenja ne smeju biti starija od 5 dana prilikom predaje dokumentacije za brisanje DOO firme u APR.

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Zatvaranje DOO firme se može uraditi kroz proceduru likvidacije firme kod Agencije za privredne registre Srbije u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Likvidacija DOO firme je postupak za zatvaranje DOO firme koja ima dovoljno sredstava za izmirenje svih svojih obaveza prema svojim poveriocima i prema državi.

Ukoliko imovina firme nije dovoljna za namirenje svih potraživanja poverilaca nije moguće pokrenuti postupak likvidacije. U tom slučaju pokreće se postupak stečaja firme.

Zatvaranje firme je dugotrajan i složen postupak koji podrazumeva ispunjenje određenih knjigovodstvenih i pravnih procedura.

Likvidacija firme se pokreće podnošenjem zahteva za pokretanje postupka likvidacije DOO kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (APR).

Za to je potrebno doneti Odluku o pokretanju postupka likvidacije koju donosi vlasnik firme.

Likvidacija firme traje minimalno 120 dana (u skladu sa Zakonom o privrednim društvima) ali u praksi to zna da potraje i dosta duže. Razlog za ovako dugo trajanje postupka likvidacije je taj što oglas o početku postupka likvidacije nad firmom koji se objavljuje na sajtu APR-a mora da bude objavljen minimalno 90 dana kako bi svi poverioci imali vremena da prijave svoja potraživanja prema firmi.

Takođe, potrebno je doneti veliki broj odluka i dokumenata što ceo proces čini dosta komplikovanim.

Za zatvaranje DOO firme u Srbiji potrebno je prikupiti I Uverenja za likvidaciju firme, koja izdaju Poreska uprava i Lokalna poreska administracija i zbog toga se, neretko dešava da u praksi postupak likvidacije traje i značajno duže od 120 dana. 

Likvidacioni upravnik može biti bilo koje fizičko ili pravno lice.

Likvidacioni upravnik može biti vlasnik firme, direktor firme, ili bilo koje treće lice koje imenuje vlasnik firme. 

Likvidacioni upravnik je zastupnik firme kod koje je pokrenut postupak likvidacije.

Likvidacioni upravnik obavlja sve poslove i radnje potrebne za sprovođenje postupka likvidacije.

Ne možete zatvoriti firmu i izvršiti njeno brisanje iz registra APR-a sve dok traje postupak poreske kontrole.

Zabrana brisanja firme iz registra traje sve dok Poreska uprava ne pošalje obaveštenje Agenciji za privredne registre da je poreska kontrola završena.

Firma kojoj je oduzet PIB se ne može se zatvoriti sve dok se ne otklone nedostaci zbog kojih je PIB i oduzet i dok joj Poreska uprava ne vrati privremeno oduzeti PIB. 

Kao i u slučaju poreske kontrole, kada je privremeno oduzet PIB firme postoji zabrana brisanja firme iz registra u APR-a. Ova zabrana traje sve dok Poreska uprava ne obavesti Agenciju za privredne registre da je firmi vraćen PIB.

Firmu protiv koje je pokrenut sudski postupak nije moguće zatvoriti pre pravnosnažnog okončanja svih sudskih ili upravnh postupaka koji se protiv nje vode a koji za posledicu mogu imati bilo kakvu obavezu.

Likvidacioni upravnik je dužan da dostavi pisanu Izjavu da se protiv društva ne vode nikakvi postupci i da su sva dugovanja prema poveriocima namirena što je jedan od uslova za okončanje postupka likvidacije firme.

Sajt zatvaranjefirme.rs koristi kolačiće da poboljša Vaše korisničko iskustvo. Korišćenjem našeg sajta, slažete se sa korišćenjem kolačića i politikom privatnosti našeg sajta.