ZAMRZAVANJE FIRME

STAVLJANJE FIRME U STANJE MIROVANJA

Ukoliko ste preduzetnik i hoćete da privremeno prestanete sa radom ili da u potpunosti obrišete svoju firmu iz registra APR-a, prvi korak je da je “zamrznete”, odnosno prijavite privremeni prekid obavljanja delatnosti usled čega će Poreska uprava prekinuti obračun poreza i doprinosa za vašu agenciju.

SVE OVO MI RADIMO UMESTO VAS

ZAMRZAVANJE FIRME
5.000 din
*U cenu je uključena taksa APR-a u iznosu od 900 dinara
Podnošenje prijave za prekid obavljanja delatnosti
Preuzimanje rešenja o prekidu obavljanja delatnosti
Za paušalce – podnošenje poreske prijave 4.000 dinara
ODMRZAVANJE FIRME
PONOVNO AKTIVIRANJE PREDUZETNIKA
5.000 din
*U cenu je uključena taksa APR-a u iznosu od 900 dinara
Podnošenje prijave za nastavak obavljanja delatnosti
Preuzimanje rešenja o nastavku obavljanja delatnosti
Za paušalce – podnošenje poreske prijave 4.000 dinara

ODMRZAVANJE FIRME

PONOVNO AKTIVIRANJE PREDUZETNIKA
Ukoliko želite da ponovo krenete sa radom i aktivirate svoju firmu iz stanja mirovanja potrebno je da prijavite nastavak obavljanja delatnosti u APR-u.
Od ovog trenutka možete ponovo da nastavite sa svojim poslovanjem.