ZATVARANJE PAUŠALNE AGENCIJE

Izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana usvojene su izmene koje se odnose na uslove za paušalno oporezivanje a pre svega na uvođenje sistema provere preduzetnika kroz tzv. “Test samostalnosti”, kojim se utvrđuje da li poslodavac zapravo prikriva radni odnos tako što angažuje preduzetnika paušalca kako bi na taj način imao niže troškove poreza i dopirnosa umesto da je ta lica angažovao kroz radni odnos.

Za one koji ne prođu “Test samostalnosti” sledi zatvaranje firme i prelazak u radni odnos kod poslodavca
ILI
OTVARANJE D.O.O.

Za zatvaranje firme potrebno je:

  • da odete dva puta do APR-a da biste zamrzli firmu (stavili je u stanje mirovanja),
  • da podnesete poresku prijavu da ste zamrzli firmu kako bi vam Poreska uprava obustavila sve poreze i doprinose.
  • da tri puta odete do Poreske uprave (jednom da proverite dugovanja, drugi put da podnesete zahtev za uverenje da ne dugujete ništa i treći put da preuzmete to uverenje)
  • da odete tri puta do Uprave javnih Prihoda (jednom da proverite dugovanja, drugi put da podnesete zahtev za uverenje da ne dugujete ništa i treći put da preuzmete to uverenje)
  • da odete dva puta do APR-a da podnesete i preuzmete rešenje o brisanju firme iz registra.
  • da podnesete poresku prijavu da je firma obrisana iz registra.

Sve u svemu 10-tak odlazaka na razne šaltere i to ako nemate nikakvih dugovanja – u suprotnom ići ćete i više od toga

Napomena: APR ne prihvata Uverenja koja su starija od 5 dana, a Poreska uprava i Uprava javnih prihoda imaju različite rokove za izdavanje uverenja.

SVE OVO MI RADIMO UMESTO VAS

PAKET PAUŠALAC
22.000 din
U cenu su uračunate takse APR-a za zatvaranje i takse za uverenja
Podnošenje prijave za prekid obavljana delatnosti
Preuzimane rešenja o prekidu obavljanja delatnosti
Podnošenje zahteva za uverenje u Poreskoj upravi i Upravi javnih prihoda
Preuzimanje uverenja u Poreskoj upravi i Upravi javnih prihoda
Podnošenje prijave za brisanje iz registra APR-a
Preuzimanje rešenja o brisanju u APR-u
Podnošenje poreske prijave
* ponuda važi za firme registrovane

na teritoriji cele Srbije

OSNOVNI PAKET
6.000 din
U cenu je uračunata taksa APR-a
Podnošenje prijave za brisanje iz registra APR-a
Preuzimanje rešenja o brisanju iz Registra APR-a
Uverenja iz Poreske uprave i Uprave javnih prihoda obezbeđujete sami
Podnošenje poreske prijave Poreskoj upravi o brisanju paušalne radnje
– plaća se dodatno 4.000 dinara
*ponuda važi za firme sa teritorije cele Srbije