ZATVARANJE FIRME – LIKVIDACIJA DOO

Imate firmu i poslovanje više nije onakvo kakvo bi ste želeli da bude pa ste rešili da zatvorite firmu?
Da bi ste to uradili potrebno je da pokrenete postupak likvidacije firme.

Postupak likvidacije firme traje minimalno 120 dana (u skladu sa Zakonom). Razlog za ovako dugo trajanje postupka likvidacije je taj što oglas o početku postupka likvidacije nad firmom koji se objavljuje na sajtu APR-a mora da bude objavljen minimalno 90 dana kako bi svi poverioci imali vremena da prijave svoja potraživanja prema firmi. Takođe potrebno je doneti veliki broj odluka i dokumenata što ceo preces čini dosta komplikovanim.

Postupak likvidacije realizuje se u više koraka:

prvi korak
 • Odluka o pokretanju postupka likvidacije DOO
 • Registracija likvidacionog upravnika
 • Rešenje o otvaranju postupka likvidacije nad firmom
 • Oglas poveriocima firme da je firma u likvidaciji objavljen preko sajta APR
DRUGI KORAK (nakon 90 dana)
 • Početni likvidacioni izveštaj preduzeća
 • Usvajanje početnog likvidacionog izveštaja doo
 • Registracija početnog likvidacionog izveštaja.
TREĆI korak
(NAKON 120 DANA)
 • Zatvaranje likvidacije i brisanje firme iz Registra
 • Okončanje postupka likvidacije – Odluke osnivača firme
 • Završni likvidacioni izveštaj
 • Usvajanje završnog likvidacionog izveštaja
 • Izjava likvidacionog upravnika
 • Rešenje o brisanju firme iz Registra APR
SVE OVO MI RADIMO UMESTO VAS
Za cenu usluge